ลูกค้าสหกรณ์ปารีส

Paris Cooperative Customer

ปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของฝรั่งเศส โดยมีประชากรประมาณ 2,175,601 คนในปี 2018 ในพื้นที่มากกว่า 105 ตารางกิโลเมตร นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ปารีสเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การทูต การพาณิชย์ แฟชั่น อาหาร วิทยาศาสตร์ และศิลปะที่สำคัญแห่งหนึ่งของยุโรป ผู้ก่อตั้งของเราไปเยี่ยมลูกค้าที่ปารีสในปี 2018

รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว